Kontakty, víza a důležité informace

04.04.2022

Místní zvyklosti

Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Je však nutné mít na zřeteli následující skutečnosti: Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v osamělých místech a v centrech měst v podvečerních a večerních hodinách. Turisté jsou častým cílem násilné trestné činnosti, proto je vhodné na sebe neupozorňovat např. viditelně nošenými kamerami nebo nahlížením do turistických průvodců a map. Případné ztráty lze podstatně snížit tím, že místo hotovosti budou turisté používat při placení úvěrové karty a doklady a letenky budou mít uloženy na bezpečném místě (bezpečnostní schránky v hotelu). Veřejná doprava tak, jak ji známe v ČR, v JAR prakticky neexistuje. Ve velkých městech je sice řada autobusových linek (v Pretorii, Johannesburgu), avšak na stanicích nejsou vyvěšeny jízdní řády a cizincům se nedoporučuje tyto autobusy používat. Dálkové autobusy lze bezpečně použít, pokud jsou provozovány renomovanou firmou, např. Greyhound, Intercape a TransLux. Použití příměstské vlakové dopravy je velice nebezpečné. Nedoporučujeme používat běžné vlakové linky. Relativně bezpečné jsou pouze luxusní, velmi drahé vlaky (určené pro turisty) a rovněž se osvědčuje nové vlakové spojení Gautrain mezi Johannesburgem, mezinárodním letištěm O.R.Tambo a Pretorií. Při cestách autem se doporučuje držet hlavních cest. Cestovat vždy jen v uzamčeném autě, okna auta spouštět jen max. do poloviny. Nedoporučuje se zastavovat na opuštěných místech. Pro oddech a občerstvení je vhodné využívat čerpacích stanic pohonných hmot, kde můžete být pozitivně překvapeni vybaveností a čistotou. Není bezpečné zastavovat stopařům nebo u auta s poruchou (ta může být fingovaná). Nedoporučuje se koupání ve stojatých vodách s ohledem na výskyt bilharzie. Při cestách do Krugerova národního Parku, případně jiných míst na severovýchodě země, je nutno se, zejména v období dešťů (říjen - duben), vybavit účinným doporučovaným antimalarikem, které je třeba vždy užívat ve spojení s repelentem. Vzhledem ke značné intenzitě slunečního záření je nezbytné používání opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem (20 a více). V JAR je vysoké procento populace nakaženo HIV, pohlavními chorobami a TBC. Doporučujeme zvýšenou opatrnost zejména při styku s krvácivými poraněními.

Zdravotní péče

Zdravotnictví v JAR je na poměrně vysoké úrovni, je však značný rozdíl mezi státními zdravotnickými zařízeními s bezplatnou nebo velmi levnou péčí a soukromými zdravotnickými zařízeními, kde jsou ceny lékařského ošetření značně vysoké. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a JAR neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do JAR uzavřít cestovní připojištění na úhradu léčebných výdajů. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria Požadované doklady pro vstup českých občanů na území JAR: Cestovní pas platný po celou dobu pobytu v JAR ( a minimálně dalších 6 měsíců po ukončení pobytu), ve kterém je dostatek volných stránek na víza (1 vízum - 2 strany). Pokud hodlá český turista řídit v JAR automobil, vyžaduje se mezinárodní řidičský průkaz. Je praktické mít u sebe i kopii řidičáku s překladem do angličtiny. Při vstupu na území JAR se vyplňuje vstupní dotazník, který dostanou turisté přímo v letadle.

Víza

V dubnu 2003 byla zrušena pro občany ČR vízová povinnost vztahující se na držitele všech druhů cestovních dokladů pro pobyt v JAR do 90 dnů za turistickým nebo tranzitním účelem. Tato doba může být při vstupu do země imigračními úředníky omezena, proto se doporučuje si tuto okolnost na vstupním štítku vylepovaném do cestovního dokladu pečlivě ověřit. Doporučuje se před cestou ověřit u zastupitelského úřadu Jihoafrické republiky, zda se podmínky pro přicestování nezměnily.

Celní předpisy

Povolené maximální množství zboží, které si turista může dovézt do JAR pro svou osobní potřebu, je následující: 200 ks cigaret 20 ks doutníků či cigár 250 g tabáku 50 ml parfému 250 ml toaletní vody 2 l vína 1 l jiných alkoholických nápojů (vč. piva) Do Jihoafrické republiky je zakázáno dovážet živé rostliny, rovněž platí zákaz jejich vývozu. Dále je zakázán dovoz masa a masných výrobků. Povolen je dovoz domácích zvířat, je však nutný předchozí souhlas Státní veterinární správy JAR a mezinárodní očkovací průkaz. Platí přísný zákaz vývozu divoce žijících živých zvířat. Podrobněji viz stránky Jihoafrické daňové a celní správy SARS. Při příletu do JAR z oblastí s výskytem žluté zimnice (řada afrických států) jihoafrické úřady na letišti vyžadují potvrzení, že cestovatel byl očkován proti žluté zimnici (mezinárodní očkovací průkaz). Povinná směna valut v JAR není zavedena. Na hraničních přechodech do JAR se nevyžaduje prokazování výše finančních prostředků na dobu pobytu.

Oblasti se zvýšeným rizikem

Nebezpečné oblasti z hlediska vnitropolitických nepokojů v JAR neexistují. Mohou se však vyskytnout stávky a protestní demonstrace, doporučuje se proto sledovat při pobytu v zemi aktuální zpravodajství. S ohledem na obecnou kriminalitu se nedoporučuje jezdit či chodit bez doprovodu místních lidí obeznámených s aktuální situací do některých městských čtvrtí a do slumů. V JAR existují malarické oblasti, zejména na severo-východě země, v provinciích Mpumalanga, Limpopo (vč. populárního Krugerova parku) a KwaZulu-Natal. Před cestou do těchto míst je vhodné poradit se s lékařem-specialistou na cestovní medicínu o vhodné prevenci.

Kontakty na zastupitelské úřady ČR

Velvyslanectví České republiky (Embassy of the Czech Republic) 936 Pretorius Street, Arcadia, Pretoria:

Poštovní adresa: P.O.Box 13671, Hatfield 0028, Pretoria Tel: 0027-12-431 2380 Fax: 0027-12-430 2033

E-mail: pretoria@embassy.mzv.cz

Web:  www.mzv.cz/pretoria

Velvyslankyně: Ing. Blanka Fajkusová, PhD.

Ekonomický úsek: Ing. Ivana Klímová (tel.: 0027-12-431 2385; e-mail: Commerce_Pretoria@mzv.cz)

Země akreditace: Jihoafrická republika, Namibie, Botswana, Svazijsko, Lesotho, Mauricius, Angola, Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova ZÚ ČR v Pretorii se nachází cca 55 km od mezinárodního letiště v Johannesburgu (O.R. Tambo). GPS: S 25º44,708`; E 28º13, 566`

Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.) Tel. č. 10 177 - záchranná služba a hasiči Tel. č. 10 111 - policie Tel. č. 112 - operátor přepojí na policii, záchrannou službu nebo hasiče.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Další články