Články a informace

JAR leží na jižní polokouli, což znamená, že zde můžete očekávat opačné roční období, než je na polokouli severní. Teploty v JAR jsou ovlivňovány třemi základními jevy. Za prvné, díky vyšší nadmořské výšce jsou zde teploty vždy o něco nižší než v jiných zemích ve stejných zeměpisných šířkách, např. Austrálie. Za druhé, díky šířkovému rozpětí 13...

Společnost Universal Trophy Servis (UTS) se zabývá profesionálním zpracováním afrických loveckých trofejí. UTS je společnost, která byla založena Karlem a Ruperdem Dedekind za účelem poskytování profesionálního zpracování a exportu trofejí. Hlavním předmětem podnikání UTS je nejen surová příprava loveckých trofejí, ale poskytuje ucelený servis pro...

Veškeré zájezdy a poznávací pobyty pro nás zajišťuje Fred M. Robertson se svou společností Fred´s Ventures. Tato společnost se svým malým ale zkušeným týmem specializuje na individuálně naplánovaná safari za zvěří, divokou přírodou a cestami po Jižní Africe, které se stávají jedinečnými a nezapomenutelnými zážitky na celý život. Fred Robertson je...

Místní zvyklosti se příliš neliší od evropských standardů. Je však nutné mít na zřeteli následující skutečnosti: Místní bezpečnostní situace není příliš příznivá. Je nutno počítat s vysokou mírou kriminality, zejména v centrech větších měst. Především se nedoporučují neorganizované návštěvy sídlišť černošského obyvatelstva, procházky v osamělých...

Oficiální název: Jihoafrická republika (Republic of South Africa)Rozloha: 1 229 090 km2Počet obyvatel: 51,8 mil.