Podnebí a počasí

19.04.2022

Počasí

JAR leží na jižní polokouli, což znamená, že zde můžete očekávat opačné roční období, než je na polokouli severní. Teploty v JAR jsou ovlivňovány třemi základními jevy. Za prvné, díky vyšší nadmořské výšce jsou zde teploty vždy o něco nižší než v jiných zemích ve stejných zeměpisných šířkách, např. Austrálie. Za druhé, díky šířkovému rozpětí 13 stupňů, průměrné každoroční teploty jsou poměrně stejné a za třetí jsou zde patrné velké teplotní rozdíly mezi západním a východním pobřežím, což způsobuje rozdíl teploty mezi Mozambique-Agulhas proudem a Benguela proudem. Více jak 40% země leží v nadmořské výšce nad 1 210 m, což je faktor, který ovlivňuje teploty a srážky zejména ve vnitrozemí.

Většina jihoafrického území leží v subtropickém pásmu, na východě vlhkém a západě suchém. Na pobřeží má středomořské a ve vnitrozemí kontinentální suché podnebí. Sever zasahuje do tropů. Chladný Benguelský proud, který se pohybuje z jihu na sever podél západního pobřeží, zabraňuje vzniku srážek a způsobuje, že na sever zasahuje výběžek pouště Namib. Jihovýchodní pobřeží omývá teplý Agulhasský proud, který přináší časté a vydatné deště. V oblastech, kde se země stýká s oceánem, vanou poměrně silné větry, zejména v jihozápadních a jižních pobřežních oblastech. Zbytek země je od těchto větrů ušetřen. Hlavní letní dešťové období zde trvá asi od listopadu do dubna. Zimní měsíce, květen až říjen, bývají relativně chladné, silné srážky dostává i jihozápad země, někdy zde dokonce stejně jako v Dračích horách sněží. Na východním pobřeží je i zima příjemně teplá. Srážek ubývá k severozápadu, více než polovina území je suchá až polosuchá. Pouze asi na 5% rozlohy země spadne více než 1 000 mm vody ročně.

Srážky

Sledování srážek je v popředí zájmu. V porovnání s globálním každoročním průměrem deštů, který je 857 mm, spadne v Jihoafrické republice pouze 464 mm ročně. Čtvrtina země má každoročně méně než 200 mm srážek a zbytek má částo méně než 500 mm srážek, což je absolutní minimum pro zemědělskou činnost. Tyto vyprahlé oblasti se nacházejí zejména na severu a západu země. Krátké ale vydatné bouřkové deště jsou běžné na východě země, v Krugerově národním parku a v Dračích horách. Kapský poloostrov a Kapské město má zimní deště velmi podobné dešťům ve středomoří. Úzký pobřežní pás na jihu země, okolo Zahradní cesty, má poměrně dostatek srážek po celý rok. Během studených zim v Dračích horách dokonce sněží.

Vlhkost vzduchu

Většina vnitrozemí má extrémní vlhkost vzduchu, až k úpatím hor, kde hodně prší a je často mlha. V létě se mlhy, které přináší Atlantický oceán dostanou v noci až 50 km do vnitrozemí kde přes den mizí. Extrémně vlhko je v subtropické pobřežní oblasti KwaZulu-Natal kde v létě šplhají teploty vzduchu až na 40 stupňů.

Hodiny slunečního svitu

Kapské město má v průměru 8,6 hodin slunečního svitu denně. V porovnání, 7,9 v Madridu, 6,5 v Římě a 5,3 v Londýně. Tento nadbytek je způsoben vysokým tlakem, který způsobuje Indický a Atlantický oceán. V porovnání s jinými zeměmi ve stejných zeměpisných šířkách, je zde velmi krátký soumrak a západ slunce.

Další články