Základní informace o JAR

04.04.2022

Oficiální název: Jihoafrická republika (Republic of South Africa)
Rozloha: 1 229 090 km2
Počet obyvatel: 51,8 mil.

Národnostní složení

79% původní africké obyvatelstvo, tzv. Black African (především Zulu, Xhoza, Sotho, Ndebele, Swati) - 41 mil.

  • 9% tzv. barevní, míšenci - Coloured 4,6 mil.
  • 9% běloši - 4,586 mil.
  • 2,5% indicko-asijského původu 1,28 mil Náboženské složení

Podle výsledků sčítání lidu z r. 2001 se v JAR hlásilo cca 80 % obyvatel k různým křesťaným církvím (katolíci cca 7 %, holandské reformované církve cca 7 %, sionisté 11 %, letniční církve 8 %, jiné apoštolské církve 12 %, anglikáni 4 %, presbyteriáni 1,8 %, luteráni 2,5 %) 1,4 % k islámu 1,2 % k hinduismu 0,2 % k judaismu 0,3 % k tradičním africkým kultům 15% obyvatel uvedlo "bez vyznání" Poslední sčítání lidu provedené v r. 2011 se otázkou náboženského vyznání nezabývalo. Podle dat z různých výběrových šetření podíl obyvatel "bez vyznání" v posledních letech mírně vzrostl.

Úřední jazyk

Jihoafrická republika má ve své legislativě zakotveno 11 oficiálních jazyků (angličtina; afrikánština; isiZulu; isiNdebele; isiXhosa; Sependi; Sesotho;Setswana; siSwati; Tschivenda a Xitsonga). Přestože angličtina v JAR není nejrozšířenějším rodným jazykem, ale řadí se až na 4. místo (po zulštině, afrikánštině a sesotštině), považuje se všeobecně za základní pro dorozumění.

Správní členění

9 provincií (Eastern Cape; Free State; Gauteng; KwaZulu-Natal; Mpumalanga; North West Province; Northern Cape; Limpopo a Western Cape). Hlavní město: Pretoria (Tshwane) - sídlo prezidenta a vlády (2,2 mil. obyvatel) Cape Town (Kapské Město) - sídlo Parlamentu JAR Bloemfontein (Mangaung) - sídlo Nejvyššího soudu Další významná města: Johannesburg - ekonomické, obchodní a bankovní centrum země; Durban - hlavní obchodní přístav; Port Elizabeth - průmyslové regionální centrum

Peněžní jednotka

jihoafrický rand (ZAR) - 100 cents (centů) kurz dne 27.9.2013 - 13,6425 ZAR / EUR; dne 15.3.2013 - 11,9940 ZAR / EUR. Průměrný směnný kurz koruny vůči jihoafrickému randu ve 4. čtvrtletí 2012 byl 2,232 CZK / 1 ZAR (ČNB) Centrální banka South African Reserve Bank (SARB) uplatňuje vůči rezidentům JAR režim devizové kontroly (Exchange Control), což v praxi znamená, že veškeré platby směřující od rezidentů JAR k nerezidentům a také nabývání aktiv rezidenty JAR v zahraničí podléhá buď oznamovací povinnosti nebo schválení. Platby za zboží dovezené do JAR zpravidla probíhají naprosto standardním způsobem. Ve vnitrostátním peněžním styku se používá výhradně ZAR.

Další články